Garantieregeling beleggers

Garantieregeling voor beleggers

De wet op vermogensscheiding en de beleggerscompensatie


Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, moeten volgens de wet hun eigen vermogen gescheiden houden van het belegde vermogen van klanten. Als het dan misgaat, staan de beleggingen van hun klanten veilig in een apart potje. Vive leeft de regels van vermogensscheiding na. De Autoriteit Financiële Markten controleert of de Vive voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat mocht Vive failliet gaat, de beleggingen van onze klanten zijn afgescheiden van het vermogen van Vive. Daardoor vallen de beleggingen van klanten niet in de failliete boedel.


Mocht er onverhoopt een geval fraude en/of mismanagement bij Vive ontstaan en Vive de regels van vermogensscheiding niet kan waarborgen dan bestaat er de beleggerscompensatieregeling voor gedupeerde beleggers. De beleggerscompensatie biedt bescherming tot maximaal EUR 20.000 per persoon en per onderneming. Heeft u samen met uw partner een en/of-beleggersrekening? Dan heeft u de garantie dat u samen maximaal EUR 40.000 terugkrijgt. Meer informatie over de beleggerscompensatieregeling vindt je op de site van DNB.