How to
Operations

(Extra) pensioen opbouwen

Ramses van de Nes
January 31, 2024
3
 min

Wanneerje werkgever niet is aangesloten bij een bedrijfstak-pensioenfonds, of wanneerje een pensioengat hebt is het nodig of verstandig om zelf aanvullend pensioen op te bouwen. Vive biedt werknemers van aangeslotenwerkgevers de mogelijkheid om voordelig pensioen op te bouwen. Maar ook wanneerje zelfstandig ondernemer bent, biedt het Vive pensioenplan uitkomst.

Wanneer je via Vive pensioen opbouwtis het goed om na te gaan of het bedrag dat je eventueel van je werkgever krijgt aansluit bij je wensen. Zoniet, dan kun je ervoor kiezen om zelf je pensioeninkomen verder aan te vullen. Het Vive pensioenplan biedt hier de mogelijkheid toe.

Hoeveel moet je opbouwen?

Er zijn meerdere manieren om een goed bedrag te bepalen dat je opzij moet zetten.  Je kunt jaarlijks met fiscaal voordeel eenmaximumbedrag opbouwen voor je pensioen: je jaarruimte en reserveringsruimte. Je kunt je verwachte uitgaven na je pensioen op een rij zetten en uitrekenen hoeveel geld je verwacht per jaar tekort te komen. De Pensioenschijf-van-vijf  is hier een handig hulpmiddel voor. Reken daarna uit hoeveel je nu maandelijks opzij moet zetten. Bekijk de uitlegvideo over de bouwstenen voor een inkomen na pensionering.
 

Tip van Nibud: Belangrijk is om na te gaan welk spaarbedrag in je budget past. Onze tool Persoonlijk Budgetadvies kan daar inzicht in bieden.  

Discipline

Het opbouwen van pensioen vereist enigediscipline. Je kunt periodiek berekenen hoeveel je in het pensioenpotje wilstoppen, maar het is makkelijker om een automatische afschrijving in te stellenbij je bankrekening. Hierdoor weet je zeker dat je maandelijks een bedrag inzetvoor pensioen. Vervolgens kun je alsnog aan het einde van het jaar controlerenof je hiermee naar jouw wens voldoende hebt ingelegd in dat jaar. Zolang je binnen de gestelde jaarruimte blijft kun je gewoon blijven overmaken naar je eigen pensioenpotje. Hoeveel jouw jaarruimte bedraagt kun je hier berekenen. 

Fiscaal voordeel

Het geld dat je overmaakt naar jepensioenpot is fiscaal aftrekbaar. Je krijgt een deel van de inleg terug van deBelastingdienst, bij je aangifte Inkomstenbelasting. Hoeveel dat precies ishangt af van jouw persoonlijk situatie, het percentage ligt tussen de 40%-50%.

Geld overboeken

Geld overboeken naar je Vive pensioenplanis simpel. Kopieer de rekening waarnaar je gaat overmaken in de Vive app (onderde ‘Storten’ button) en kopieer deze in de bankapp van je tegenrekening Bepaalhet bedrag dat je wilt overmaken en verstuur de overboeking. Vive zal dezelfdedag het bedrag toekennen aan jouw pensioenplan. Ga je voor een automatische periodiekeafschrijving volg dan de instructies in je bankapp.

Beleggen

Het geld dat je overmaakt naar jepensioenplan wordt iedere maand automatisch belegd door Vive. Daar hoef jeniets voor te doen. In de Vive app kun je volgen in welke beleggingsfondsenVive voor jou belegd, nu en in de toekomst. Omdat Vive het risico in jeportefeuille afbouwt tien jaar voor de pensioendatum zal de portefeuillegedurende deze periode automatisch veranderen. Het beleggingsbeleid van Vive kun je hier vinden.

Vragen

Heb je vragen over het pensioenplan of hoehet werkt, stuur dan een mail naar support@viveapp.com of gebruik dechatfunctie in de app. Vive staat graag voor je klaar om je te helpen.

Ontdek alle pensioen opties voor jouw bedrijf

Krijg in slechts 30 minuten een compleet beeld van het pensioenlandschap in Nederland. Inclusief een overzicht van alle mogelijkheden en keuzes.

30 min.
Google Meet
Paul Spronk